Roudan Maa - roolipeli

roudanmaa-kansi1.jpg

Roudan Maa on Wille Ruotsalaisen kirjoittama roolipeli, joka sijoittuu rautakautiseen, Kalevalaiseen muinaissuomeen. Kirja perustuu aikaisempaan samannimiseen lähdekirjaan, mutta nyt kirjassa on mukana myös säännöt roolipelaamista varten, aikaisempi kirja on pelkästään lähdekuvaus. Pelissä käytetään Heroquest - roolipelin sääntöjärjestelmään sovittaen se Kalevalaiseen roolipelaamiseen.

Hahmonluonti

Pelaajat luovat pelihahmon valitsemalla hahmolleen syntyperän (eli kulttuurin), iän, sukupuolen, ammatin, kykyjä sekä heikkouksia.

Kulttuurit ovat kerrottu hahmonluonnin yhteydessä ytimekkäästi ja selkeästi, joista pelaajan on helppo valita hahmolleen sopiva. Kulttuuri voi olla avoin kyky, jota voi käyttää laajasti pelin aikana.

Ikä ja sukupuoli eivät sinällään vaikuta peliteknisesti kovinkaan paljoa, mutta roolipelatessa niillä on toki vaikutusta. Vanhaan kokeneeseen tietäjämieheen suhtaudutaan monessa paikassa täysin eri tavalla kuin nuoreen poikaseen tai neitoon.

Ammatti antaa hahmolle ammattiin sopivan kyvyn tai kykyjä - ammatti itsessäänkin voidaan ajatella olevan avoin kyky, joka antaa sen osaajalle aika laajan taitopohjan monessa tarkemmassa kyvyssä.

Pelaaja voi hahmonluonnin aikana valita lisäksi hahmolleen kymmenen vapaavalintaista kykyä. Kyvyt voivat olla rajattuja tai avoimia. Avoimet kyvyt ovat laajoja kokonaisuuksia (esimerkiksi maanviljelijä, tai Pohjalainen) joiden kantajan voidaan olettaa osaavan kyseiseltä alalta laajemmin kaiken. Rajatut kyvyt kohdistuvat aina tarkemmin johonkin tiettyyn asiaan (esimerkiksi jousimies, laulaja, juoksee kuin tuuli jne.). Koska kyvyt ovat vapaasti valittavissa, hyvin monenlaiset asiat voivat olla kykyjä :

  • hahmon taidot (vaikkapa "Osaa puhua hiisien kieltä")
  • esineet (tyyliin "jämäkkä rautajousi")
  • hahmon suhteet johonkin heimoon tai henkilöön (tyyliin "Mierolaisten vihollinen" tai "Lauha Tapporaudan liittolainen")
  • hahmon ominaisuudet tai ulkonäkö (tyyliin "pienikokoinen", "kaunis", "vapisee kuin haavanlehti", "vihreähiuksinen" tai "väkivahva")
  • hahmon kulttuuri tai ammatti
  • hahmon asema kylässä (tyyliin "arvostettu puhuja", "maanmainio juomari ja tarinaniskijä", "kylän suurimman talon emäntä" tai "rikas kuin kroisos")
  • hahmon suhtautuminen johonkin asiaan (esimerkiksi "Inhoaa hiisiä", "Rakastaa uimista" tai "syvä viha laulajia kohtaan")

Kyvyille annetaan numeroarvot joiden perusteella nähdään kuinka osaava hahmo on kyseisessä kyvyssä. Pelaaja voi päättää antaa parhaaseen kykyynsä arvon 17 ja muihin 13. Sen jälkeen hän voi käyttää 20 pistettä kohottaakseen haluamiansa kykyjä, kuitenkin maksimissaan 10 pisteellä kykyä kohden. Jos kyvyn arvo nousee yli 20, siitä ei tule 21, vaan kyvystä tulee mestaritaito 1M.

Kykyjen tavoin hahmolle valitaan yksi tai useampi heikkous. Koska kyvyt ovat vapaavalintaisia, jotkut kyvystä voivat oikeastaan olla myös heikkouksia (kyky "viha hiisiä kohtaan" on melkoisen hankala jos matkataan hiisien mailla). Heikkouksia on listattu melkoinen määrä, ja pelaaja voi itse vapaasti keksiä hahmolleen omia heikkouksia halutessaan.

Kokonaisuutena hahmonluonti on neuvottu hyvin, ja hahmojen luominen on hauskaa ja nopeaa. Koska kyseessä on vapaamuotoinen roolipeli, systeemin omaksuminen on luultavasti helpompaa sellaiselle joka ei ole ollenkaan roolipelejä koskaan pelannut, kuin jollekin vanhakantaiselle perinteisemmän roolipelin taitajalle.

Kulttuurit ja maailma

roudanmaa-kartta.jpg

Pelissä kerrotaan kappaleen verran rauta-ajan suomen kulttuureista. Kappaleessa käy ilmi miten Kalevala mailla on eletty ja millä tavalla ihmiset eri asioihin suhtautuvat. Kappale on kirjoitettu hienosti ja kiinnostavalla tavalla.

Mailmasta annetaan paljon yleistietoa, sekä karttoja eri alueista Aalannista alkaen ja päättyen pohjoisen Pimentolaan. Jokaisesta alueesta on kerrottu perustietoja, minkälaisia seikkailuja alueella on, tärkeimmät kylät, kaupungit ja linnoitukset, muut mielenkiintoiset paikat sekä merkittävimmät henkilöt. Lisäksi jokaisesta alueesta on kartta.

Tämä taustatieto on aivan loistavaa asiaa Kalevalaiseen roolipelaamiseen, koko kirjan vahvinta antia. Jo kappaleiden lukeminen panee mielikuvituksen liikkeelle pohtimaan kiinnostavia tapahtumia peliin.

Säännöt ja pelinjohtaminen

roudanmaa-2.jpg

Peli käyttää Heroquest - roolipelin (Wikipedia: Heroquest) sääntöjä. Sääntöjärjestelmä on hyvin tarinavetoinen ja vapaa - säännöt soveltuvat lähes kaikenlaiseen roolipelaamiseen. Lisäksi järjestelmä on hyvin yksinkertainen ja sujuva pelattava.

Ainoa pelimekaniikka jolla konfliktit ratkaistaan on N20-nopanheitto - pelaaja heittää N20 noppaa, ja yrittää saada tuloksen joka on hänen hahmonsa ominaisuuden verran, tai vähemmän. Saatua tulosta verrataan hahmon taitotasoon ja katsotaan onnistumisen taso:

1 - - - - - - - kriittinen onnistuminen
=< taitotaso -- onnistuminen
> taitotaso - - epäonnistuminen
20 - - - - - -- kompurointiSamanaikaisesti pelinjohtaja heittää myös N20 noppaa yrittäen saada tulokseksi tapahtuman vaikeustason verran tai vähemmän.

Pelaajan ja pelinjohtajan saamia tuloksia verrataan keskenään, ja katsotaan kumpi onnistui paremmin, tästä saadaan tulokseksi onnistumisen taso:

kriittinen vs. kriittinen - - - - - - - tasapeli
kriittinen vs. onnistuminen - - - - - - pieni voitto
kriittinen vs. epäonnistuminen- - - - - suuri voitto
kriittinen vs. kompurointi- - - - - - - täydellinen voitto
onnistuminen vs. kriittinen - - - - - - pieni häviö
onnistuminen vs. onnistuminen - - - - - suurempi heittotulos = niukka voitto, tasatulos = tasapeli, pienempi tulos = niukka häviö
onnistuminen vs. epäonnistuminen- - - - pieni voitto
onnistuminen vs. kompurointi- - - - - - suuri voitto
epäonnistuminen vs. kriittinen- - - - - suuri häviö
epäonnistuminen vs. onnistuminen- - - - pieni häviö
epäonnistuminen vs. epäonnistuminen - - suurempi heittotulos = niukka voitto, tasatulos = tasapeli, pienempi tulos = niukka häviö
epäonnistuminen vs. kompurointi - - - - pieni voitto
kompurointi vs. kriittinen- - - - - - - täydellinen häviö
kompurointi vs. onnistuminen- - - - - - suuri häviö
kompurointi vs. epäonnistuminen - - - - pieni häviö
kompurointi vs. kompurointi - - - - - - taspeli

Onnistumisen taso kertoo sen, kuinka pelaajahahmo onnistui, ja kuinka tarina pelinjohtajan johdolla etenee. Täydellinen voitto tai häviö on yleensä todella hyvä (tai paha) asia, se vavisuttaa hahmojen ja muiden tulevaisuutta.

Kaikki pelin kulun kannalta tärkeät tapahtumat ratkaistaan tällä samalla tavalla, esimerkiksi yksi taistelu voi ratketa yhdellä nopanheitolla. Mikäli tapahtuma on erittäin merkittävä (esimerkiksi pelikampanjan loppukohtaus), voidaan saman tapahtuman ratkaisemaan käyttää laajennettua ratkaisumallia, missä tapahtuman ratkaisemiseen tarvitaan useampi nopanheitto. Laajempi ratkaisumalli on kuvattu ohjeissa pikkuisen kevyesti, Heroquest säännöissä siitä löytyy enemmän ohjeita.

Valitettavasti kirjassa on säännöistä kerrottu vain perusteet. Kirjassa mainitaankin että kirjan lisäksi voi hankkia Heroquest - roolipelin suomenkieliset säännöt, joita voi käyttää pelin apuna (Kalikos - Heroquest). Tällä kirjalla pääsee kuitenkin hyvin alkuun, ja koska sääntöjärjestelmä on hyvin vapaa ja avoin, voi pelinjohtaja hyvin helposti myös soveltaa tarvittavat kohdat maalaisjärjellä.

Hahmojen kehittäminen sankaripisteillä on kuvattu todella kevyesti, ja voi jäädä monelle hyvin epäselväksi, kuinka hahmojen kykyjä kehitetään. Pelissä jaetaan sankaripisteitä, mitä pelaajat voiva käyttää konfliktitilaiteiden apuna (nostamalla onnistumisen tasoa yhdellä) tai kehittämään hahmonsa kykujä. Kirjassa ei mainita, että yhdellä sankaripisteellä voi nostaa olemassaolevan kykynsä arvoa yhdellä (avoimien kykyjen tason nostoon vaaditaan kuitenkin 2 pistettä). Lisäksi sankaripisteillä voi hankkia uusia kykyjä yhdellä pisteellä kunkin.

Kirjan esimerkkikamppailuissa on harmittavia logiikkavirheitä, mitkä voivat hankaloittaa aloittelevia pelaajia - useammassa kohdassa mainitaan että molempien konfliktin osapuolen saatua saman onnistumisen tason, voittaa pienemmän heittotuloksen saanut osapuoli. Kuitenkin peliohjeissa ja taulukoissa mainitaan, että voittaja on suuremman heittotuloksen saanut osapuoli. Tämä lienee editointivirhe joka johtunee siitä, että Heroquest pelin eri versioissa on heittotulosten vertailu toimii eri tavoilla.

Pelinjohtamisesta kirjassa kerrotaan melkoisen vähän - kaikki perusteet kyllä, mutta pelinjohtamisesta olisi muutaman lisäesimerkinkin voinut kirjaan sisällyttää. Pelinjohtajalle tarjotaan myös tietoa kampanjapelaamisesta ja seikkailujuonia - ne ovatkin erinomaisia ja mielellään näkisin niitä enemmänkin kirjassa.

Heroquest säännöt kannustavat kerronnalliseen toimintaan, ja sopivat mielestäni Kalevalaiseen roolipelaamiseen loistavasti. Kokonaisuutena sääntöosuus on mielestäni hyvällä tasolla, muutama selvennys olisi paikallaan.

Taikuus, lumotut esineet ja jumalat

roudanmaa-1.jpg

Taikuus on opastettu loistavasti ja sovitettu Kalevalaiseen maailmaan todella hienosti. Taiat ovat pieniä runoja tai lauluja Kalevalan tyyliin, jotka antavat jonkin yliluonnollisen vaikutuksen. Esimerkkiloitsuina pitää mainita esimerkiksi Hiiteen manaaminen ja suohon laulaminen. Loitsuja on monentasoisia, ja mainitaanpa pelissä myös mahdollisuus löytää uusia taikoja.

Jostain syystä joissain loitsuissa mainitaan loitsun kestoajaksi toimintavuoroja tai eriä. Kun kyseessä on kuitenkin vapaamuotoinen roolipeli, ei vuoroista tai eristä missään ole kuitenkaan ohjeita eikä niitä käytetä. Myöskin kantomatkan mainitseminen on vähän outoa, koska missään ei mainita eri aseiden kantomatkoja tai muitakaan tietoja.

Taikojen lisäksi pelissä on myös Emuuita - eläinlajien valtiaita. Ne vat eräänlaisia eläinhenkiä, joita hahmot voivat käyttää saavuttaakseen eläinlajeille ominaisia ominaisuuksia.

Jumalat ja niiden palvominen on myös käsitelty lyhyesti, tärkeimmistä sekä Karjalaisista että Lappilaisista jumalista löytyy perustiedot. Mielestäni jumalista ja niiden toiminnasta olisi voinut kertoa vieläkin syvällisemmin, vaikkakin ne eivätkään peliteknisesti vaikutakaan peliin suuremmin.

Kokonaisuutena taikuusosio on erinomainen, ja antaa kuvauksillaan hyvin Kalevalaisen fiiliksen.

Haltijaväki, hirviöt sekä Tuonela

roudanmaa-3.jpg

Erilaisista olennoista kuten haltioista, hiisistä, peikoista, menninkäisistä ja monista muista asukkaista kerrotaan kaikista ytimekkäästi. Myös kalman väestä ja Tuonelasta kerrotaan. Tuonela käydään läpi paikkana johon pelaajien hahmotkin voivat tehdä vierailuja, mutta varoitellaan että paikka on vaarallinen.

Kirjassa on myös listattu suuri määrä erilaisia hirviöitä pelaajahahmojen pään menoksi. Hirviöistä on kaikista kerrottu perustiedot, missä niitä kohdataan ja miten niitä vastaan voidaan kamppailla. Kaikista hirviöistä annetaan myös hyökkäys-, sisu- ja väkiominaisuudet, sekä mahdolliset hirviön kyvyt. Ominaisuuksia käytetään vaikeustasoina pelaajahahmojen ottaessa hirvioiden kanssa yhteen, ja niistä sanotaankin että ne ovat vain esimerkkejä - osaava pelinjohtaja voi säätää vaikeustason myös tuntumansa mukaan.

Olennot ovat hyvin omaperäisiä ja Kalavalaan sopivia. Itse koin hirviöiden ominaisuudet osittain turhina, koska mielestäni vaikeustaso asetetaan monesti enemmänkin tilanteen mukaan eikä niinkään hirviön mukaan - mutta toisaalta taas pitäähän Ärjämöisessä ja normaalissa kyykäärmeessä olla vähän vaikeustasossa eroa.

Kokonaisuutena mielenkiintoinen ja käyttökelpoinen osio kirjassa, hirviöt ovat kiinnostavia ja erikoisia.

Taikaesineet

Kirjan lopuksi käydään läpi vielä lumotut tai muuten taikuutta sisältävät esineet. Kappale on hirviöosion tyylisesti mukavan omaperäinen ja kattava, sekä sovitettu Kalevalaiseen pelaamiseen hyvin.

Kokonaisuus

roudanmaa-takakansi.jpg

Kirja on kokonaisuutena mielenkiintoinen tuttavuus. Maailmankuvaus, taikuus, kulttuurit, otukset ja taikaesineet ovat sisällöllisesti täyttä rautaa joka saa aikaan hyvin Kalevalaisen tunnelman ja fiiliksen pelistä. Kuvaus on yleensäottaen sopivan tarkkaa menemättä liikaa yksityiskohtiin jotta sujuva ja nopea luettavuus säilyy, eikä teksti ole tylsää faktojen latomista.

Pelimekaniikka ja säännöt on sovitettu hienosti Kalevalaiseen pelaamiseen, pelaaminen on joustavaa ja nopeaa. Tarinankerronnallinen vapaamuotoinen tyyli sopii hyvin Kalevalan maailmassa tehtäviin urotöihin. Muutama pieni epäselvä kohta ja puutteellisesti kerrottu asia eivät paljoa haittaa, lähinnä ne erottuvat pienenä kauneusvirheenä.

Kirja on pehmeäkantinen, 210 sivuinen opus. Sen yleisilme on toimiva, teksti on selkeästi ja sopivan väljästi esillä. Kuvitus on monipuolista ja pääsääntöisesti sopii kirjan ilmeeseen hyvin, muutama vähän tyyliltään erilainen kuva joukosta erottui särähtävänä. Kansikuva on mielestäni hienosti pohjoiseen ja Kalevalaan sopiva.

Kokonaisuutena erittäin suositeltava suomenkielinen roolipeli.

Peliä löytyy hankittavaksi ainakin Fantasiapeleistä hintaan 42 Euroa (Fantasiapelit - Roudan maa). Huomaa, että Roudan Maa nimellä myydään myös samasta aiheesta vanhempaa kirjaa, joka sisältää ainoastaan maailmakuvauksen jättäen sääntöjärjestelmän pelaajaporukan valittavaksi. Sisällöltään vanha ja uusi versio eivät ilmeisesti juuri muuten toisistaan eroa (en omista vanhaa versiota itse). Vaihtoehto tämän uuden version hankkimiselle voisikin olla se, että hankkii vanhan Roudan Maa - lähdekirjan sekä Heroquest 2 säännöt erikseen ja käyttää niitä.

Add a comment

HTML code is displayed as text and web addresses are automatically converted.

This post's comments feed